Hva er forskjellen mellom SAT og PSAT? (2024)

Mens de SAT- og PSAT-relaterte vurderingene har mye til felles, har de forskjeller når det kommer til hvordan og hvor du tar vurderingene, hva poengsummene dine betyr og mer.

Med denne grundige titten, la oss starte med å sammenligne ting som testnavn, deres formål, innhold, poengsum og pris.

Hva er SAT Suite of Assessments?

SAT Suite of Assessments består avSAT,PSAT/NMSQT,PSAT 10, ogPSAT 8/9. Høgskolestyrets vurderinger undersøker samme ferdigheter og informasjon på et nivå som er akseptabelt for de ulike klassetrinnene som tar prøvene.

Alle vurderinger i suiten tester lesing, skriving og språk, og matematikkferdigheter. Vanligvis starter testingen med at 8. og 9. klassingene tar PSAT 8/9. Så i 10. klasse tar elevene PSAT 10 eller PSAT/NMSQT. En gang i 11. klasse kan elevene ta PSAT/NMSQT, SAT eller begge deler. Til slu*tt tar de fleste studenter SAT for første gang på våren av ungdomsåret, og deretter igjen i begynnelsen av senioråret. SAT er den eneste testen i SAT Suite of Assessments som er tilgjengelig for seniorer.

Det overordnede målet med SAT Suite of Assessments er å gjøre det enkelt for elever, foreldre og lærere å forstå og spore elevenes fremgang mot høyskoleberedskap.

Forskjellen mellom SAT og PSAT: Navn

Hva står "SAT" for?

I dag har "SAT" ingen betydning som et akronym. SAT-akronymet sto opprinnelig for "Scholastic Aptitude Test", men etter hvert som testen utviklet seg, ble akronymets betydning droppet.

Hva står "PSAT" for?

"PSAT" står for "Preliminary SAT", men har ingen betydning alene, da det ikke er noen enkelt test, men heller tre PSAT-relaterte vurderinger: PSAT 8/9, PSAT 10 og PSAT/NMSQT (Preliminary SAT/National Merit) Stipend-kvalifiseringsprøve).

Forskjellen mellom SAT og PSAT-relaterte vurderinger: Formål

Hvorfor ta SAT?

SAT er en opptaksprøve som er allment akseptert av amerikanske høyskoler og mange internasjonale høyskoler og universiteter. SAT-score hjelper høyskoler med å sammenligne studenter fra forskjellige videregående skoler. Poengsummene dine viser dine styrker og klarhet for høyskolearbeid. Men husk, poengsum er bare én del av høyskolesøknaden din, sammen med karakterer, kursstrenghet og anbefalinger.

Hvorfor ta PSAT/NMSQT?

PSAT/NMSQT er praksis for SAT. Dens seksjoner og spørsmål følger samme format. Som med SAT, har PSAT/NMSQT-takere en sjanse til å melde seg påStudentsøketjeneste® og motta kommunikasjon direkte fra høyskoler. Det som gjør PSAT/NMSQT unik fra resten av testene i SAT Suite of Assessments, er at det er den kvalifiserende testen forNational Merit® Scholarship Program. Topppresterende studenter på PSAT/NMSQT kan kvalifisere seg til stipend og anerkjennelse fra dette prestisjetunge prisprogrammet.

Hvorfor ta PSAT 10?

PSAT 10 tenner veien til college-beredskap ved å gi 10.-klassinger muligheten til å melde seg på Student Search Service, få tilgang til Roadtrip Nations karriereveikart og identifisere potensielle AP-kursanbefalinger. På PSAT 10 blir studentene kjent med hvilke typer spørsmål de vil se på SAT og får en indikasjon på hvordan de vil prestere på PSAT/NMSQT. Mens PSAT 10 ikke kvalifiserer studenter til National Merit Scholarship Program, gir poengrapporten nyttig informasjon om akademiske styrker og svakheter.

Hvorfor ta PSAT 8/9?

PSAT 8/9 er ofte en elevs første erfaring med SAT Suite of Assessments, og den inkluderer de samme typene spørsmål studentene vil se på de andre testene. Det er en test med lav innsats, noe som betyr at høyskoler og stipendprogrammer aldri vil se poengsummen. Det brukes som et tidlig barometer for å identifisere studieområder som kan trenge arbeid.

Forskjellen mellom SAT- og PSAT-relaterte vurderinger: Hvem tar dem og når

Hvem kan ta SAT?

Mens alle kan ta SAT, tar de fleste studenter det i 11. eller 12. klasse som forberedelse til høyskolesøknader. Hvis du er 12 år eller yngre eller 21 år eller eldre, les omSAT-registrering for yngre studenterellerSAT-registrering for testtakere over 21 år.

Hvem kan ta PSAT/NMSQT?

PSAT/NMSQT tas vanligvis av 10. eller 11. klassinger.

Hvem kan ta PSAT 10?

PSAT 10 er beregnet på 10. klassinger.

Hvem kan ta PSAT 8/9?

PSAT 8/9 er beregnet på 8. og 9. klassinger.

Når administreres SAT?

SAT administreres nasjonalt syv ganger i året, i august, oktober, november, desember, mars, mai og juni. Det er også skoledagsadministrasjoner på høsten og våren for deltakende skoler.

Se kommendeDatoer for SAT-test, som inkluderer forventede testdatoer og SAT-registreringsfrister.

Når administreres PSAT/NMSQT?

I motsetning til de andre PSAT-relaterte vurderingene, administreres PSAT/NMSQT nasjonalt på samme datoer.

Den primære testdagen for PSAT/NMSQT er i midten av oktober, med en ekstra lørdagsdato og en alternativ testdato litt senere.

Finn ut mer om kommendePSAT/NMSQT testdatoer.

Når administreres PSAT 10?

PSAT 10 tilbys kun om våren. Skoler kan imidlertid administrere PSAT 10 når som helst i løpet av to omtrent fire ukers vinduer.

Når administreres PSAT 8/9?

Det er opp til skolene som administrerer PSAT 8/9 å velge når elevene skal ta testen. Dette kan variere hvor som helst fra slu*tten av september til april med visse datoer mørklagt.

Forskjellen mellom SAT- og PSAT-relaterte vurderinger: Hvor mange ganger kan du ta dem

Hvor mange ganger kan du ta SAT?

I motsetning til PSAT-relaterte vurderinger, som du vanligvis bare tar hvis skolen din administrerer dem, kan du ta SAT flere ganger, velge datoene som fungerer best for deg. I tillegg deltar mange skoler, distrikter og stater i SAT School Day, som finner sted på utvalgte datoer om høsten og våren, og gir elevene ekstra datoer og testmuligheter.

Hvor mange ganger kan du ta PSAT-relaterte vurderinger?

Skoler kjøper og administrerer PSAT-relaterte vurderinger, slik at elevene ikke registrerer seg for disse testene direkte. Dette betyr at PSAT 8/9 eller PSAT 10 vanligvis tas når skolen bestemmer seg for å administrere dem, mens PSAT/NMSQT administreres nasjonalt på angitte datoer. Teoretisk sett kunne elevene ta PSAT 8/9 opptil to ganger (en gang i 8. klasse og en gang i 9. klasse). Avhengig av skolen, kan en 10. klassing ta enten PSAT/NMSQT om høsten eller PSAT 10 om våren. PSAT/NMSQT kan bare tas én gang per skoleår, og skoler kan tilby det til elever i 10. eller 11. klasse. Faktisk tilbyr mange skoler det til begge klassetrinn.

Forskjellen mellom SAT og PSAT-relaterte vurderinger: Registrering

Slik registrerer du deg for SAT

Studentene kan selvstendigregistrer deg for å ta SATgjennom College Board-kontoen deres, og velger testdatoen og testsenteret som fungerer best for dem.

Et økende antall elever deltar også i SAT skoledagadministrasjoner, som finner sted i løpet av uken i stedet for den tradisjonelle lørdagen. For disse SAT-administrasjonene velger skolen testdatoen og registrerer enten studenter elektronisk eller får dem til å fylle ut registreringsinformasjon på SAT-svararket.

Slik registrerer du deg for PSAT-relaterte vurderinger

I motsetning til SAT, som du kan registrere deg for uavhengig, kjøper og administrerer skoler PSAT-relaterte vurderinger. Hvis skolen din administrerer PSAT 8/9, PSAT 10P eller SAT/NMSQT, kan du registrere deg for å delta på skolen din. Noen skoler kan kreve at elevene tar eksamen.

Hvis du har hjemmeundervisning, må du registrere deg for å ta PSAT-relaterte vurderinger ved en lokal skole som administrerer dem.

Forskjellen mellom PSAT-relaterte vurderinger og: SAT: teststeder

Hvor tar du SAT?

Hvis du ikke tar SAT på skolen med klassen din (på en ukedag), kan du registrere deg for å ta den på en lørdag, på et testsenter. Mange offentlige skoler og større private skoler fungerer som testsentre for lørdagsadministrasjonen.

Finn dinnærmeste SAT-testsenter.

Hvor tar du PSAT-relaterte vurderinger?

Fordi du bare kan ta PSAT-relaterte vurderinger hvis skolen din velger å administrere testene, vil du ta den på ungdomsskolen eller videregående skole.

Forskjellen mellom PSAT-relaterte vurderinger og SAT: Kostnad

Hvor mye koster det å ta SAT?

SAT koster for tiden $60. Disse kostnadene justeres ofte årlig.

Andre avgifter kan gjelde for spesiell registrering og ekstra poengtjenester.Lær mer om disse SAT-tjenestegebyrene.

Gebyrfritak er tilgjengelige for lavinntektsstudenter som ønsker å ta SAT. Finn ut om du er kvalifisert for engebyrfritakfor SAT.

Internasjonale avgifter gjelder hvis du tar SAT utenfor USA og dets territorier. Lære mer ominternasjonale avgifter for SAT.

Hvor mye koster det å ta de PSAT-relaterte vurderingene?

PSAT 8/9, PSAT 10 og PSAT/NMSQT testene faktureres skolen til en fast avgift per elev. Mange skoler dekker hele eller deler av kostnadene for elevene sine. Hvis du ikke har mottatt detaljer fra skolen din, spør skolerådgiveren om avklaring.

Forskjellen mellom PSAT-relaterte vurderinger og SAT: Lengde

Hvor lang er SAT?

SAT er litt over 3 timer lang.Den består av en 65-minutters leseprøve, en 35-minutters skrive- og språkprøve, en 25-minutters matematiktest uten kalkulator og en 55-minutters matematiktest som du kan bruke kalkulator på. Hvis skolen din tilbyr muligheten til å ta SAT med essay, vil du ha 50 minutter på deg til å fullføre essayet. Med pauser tar hele SAT uten essay 3 timer og 15 minutter å fullføre. SAT med essay og pauser tar 4 timer og 7 minutter.

Hvor lenge er PSAT 10 og PSAT/NMSQT?

PSAT 10 og PSAT/NMSQT er i underkant av 3 timer lange. De er sammensatt av en 60-minutters leseprøve, en 35-minutters skrive- og språkprøve, en 25-minutters matematiktest uten kalkulator og en 45-minutters matematiktest som du kan bruke kalkulator på. Med pauser tar hele PSAT 10 og PSAT/NMSQT 2 timer og 55 minutter hver.

Hvor lang er PSAT 8/9?

PSAT 8/9 er omtrent 2,5 timer. Den består av en 55-minutters leseprøve, en 30-minutters skrive- og språkprøve, en 20-minutters matematiktest uten kalkulator og en 40-minutters matematiktest som du kan bruke kalkulator på. Med pauser tar hele PSAT 8/9 2 timer og 35 minutter.

Forskjellen mellom SAT og PSAT-relaterte vurderinger: innhold

SAT Suite of Assessments tester ferdigheter i lesing, skriving, språk og matematikk på et nivå som passer for studentene som tar eksamen. For eksempel vil PSAT 8/9 teste ferdigheter på et 8. eller 9. klassenivå, mens PSAT 10, PSAT/NMSQT og SAT vil teste ferdigheter på et mer avansert nivå.

Forskjellen mellom SAT og PSAT-relaterte vurderinger: Poeng og poengsum

SAT- og PSAT-relaterte vurderinger

Mens den maksimale total- og seksjonspoengsummen varierer mellom tester i SAT Suite of Assessments, er en ting de alle deler til felles at det ikke er noen straff for å gjette.

Hvordan scores SAT?

Den maksimale totale poengsummen du kan oppnå på SAT er 1600 poeng, som beregnes ved å kombinere to seksjonspoeng – bevisbasert lesing og skriving, og matematikk – hver av maksimalt mulig 800 poeng. Seksjonspoengsummene (også kalt delpoeng) skaleres fra en råscore av 40 poeng på tre tester: Lesing, skriving og språk, og matematikk.

Hvordan scores PSAT 10 og PSAT/NMSQT?

Den høyeste totale poengsummen du kan oppnå på PSAT 10 eller PSAT/NMSQT er 1520. Dette beregnes ved å kombinere to seksjonspoeng – bevisbasert lesing og skriving, og matematikk – hver av maksimalt mulige 760 poeng. Seksjonspoengsummene beregnes fra råpoengsummen din av 38 poeng på tre tester: Lesing, skriving og språk, og matematikk.

Hvordan scores PSAT 8/9?

Den maksimale totale poengsummen du kan få på PSAT 8/9 er 1440. Dette består av to seksjonspoeng – bevisbasert lesing og skriving, og matematikk – hver av maksimalt mulige 720 poeng. Seksjonspoengsummene beregnes fra råpoengsummen din av 36 poeng på tre tester: Lesing, skriving og språk, og matematikk.

Hvem ser dine SAT-poeng?

Høyskoler og stipendprogrammer ser bare en students SAT-poengsum når studenten spesifikt har utpekt dem som mottakere. Studentene kan velge disse mottakerne før de tar testen eller senere. Lære mer omhvordan sende SAT-poeng.

Hvem ser dine PSAT/NMSQT-poeng?

College Board sender dine PSAT/NMSQT-poengtil skolen din, og i de fleste tilfeller også skoledistriktet og staten. Skoler kan også sende poengrapporten til foreldrene dine. Studenter kan se PSAT/NMSQT-poengsummene deres online iStudentscoreportal.

Høyskolestyretgjør ikkesend PSAT/NMSQT-resultater til høyskoler. Men fordi PSAT/NMSQT er den offisielle kvalifiseringstesten for National Merit Scholarship Program,National Merit Scholarship Corporation, som medsponsor av testen, mottar alle poeng. For studenter som oppfyller kvalifikasjonskravene, sendes poeng også automatisk til disse stipendprogrammene:

  • National Hispanic Recognition Program

  • Nasjonal stipendtjeneste

  • Telluride Seminar-stipend

Hvis du ikke vil at poengsummene dine skal frigis til organisasjonene ovenfor, skriv til PSAT/NMSQT-programmet innen 31. oktober året du tar testen på denne adressen:

P.O. Boks 6720

Princeton, NJ 08541-6720

Informasjon deles også med flere stipendpartnere når du melder deg på Student Search Service på testdagen eller etterpåStor fremtid. Dette hjelper stipendleverandører å komme i kontakt med deg og nå ut om muligheter og penger til college. Disse stipendprogrammene inkluderer:

Hvem ser dine PSAT 10-poeng?

Som med PSAT/NMSQT, sender College Board dine PSAT 10-poeng til skolen din, og i de fleste tilfeller skoledistriktet og staten. Skoler kan også sende PSAT 10-poengrapporten til foreldrene dine. Studenter kan se PSAT 10-poengsummene deres online iStudentscoreportal.

Høyskolerikkemotta dine PSAT 10-poeng. PSAT 10-poengsummene dine er ikke en del av opptaksprosessen. PSAT 10-poeng sendes ikke automatisk til partnerstipendorganisasjonene som med PSAT/NMSQT.

Hvis du registrerer deg på svararket ditt, vil noe av informasjonen din (men ikke din individuelle poengsum) bli sendt til Student Search Service® for å hjelpe deg med høyskoler og stipendmuligheter. Både PSAT 10 og PSAT/NMSQT kobler deg til de ekstra stipendmulighetene med leverandørene som er oppført ovenfor.

Finn ut mer om hvem som ser dinPSAT/NMSQT og PSAT 10 poeng.

Hvem ser dine PSAT 8/9-poeng?

College Board sender dine PSAT 8/9-poeng til videregående skole, og i mange tilfeller skoledistriktet og staten. Skoler kan sende poengrapporter til foreldrene dine. Studentene kan også se poengsummen deres på nettet iStudentscoreportal.

Høyskolerikkemotta dine PSAT 8/9-poeng, og de spiller ingen rolle i opptaksprosessen.

Lære mer omhvem ser dine PSAT 8/9-poeng.

Hva er forskjellen mellom SAT og PSAT? (2024)

FAQs

Is SAT practice test 3 hard? ›

It depends on the student, but a consensus claims that Practice Test #3 could be the most difficult for a first-time SAT taker. It would help if you went over each practice test and ranked which one is hardest, so you can spend more time dealing with those before heading to the easier ones.

How do I score my practice SAT test? ›

Add your Evidence-Based Reading and Writing Section score to your Math Section score. The result is your total score on the SAT Practice Test, on a scale of 400–1600. Subscores provide more detailed information about your strengths in specific areas within literacy and math. They are reported on a scale of 1–15.

How hard is the SAT? ›

The SAT can be challenging due to time constraints and the way the questions are formatted. The PSAT is slightly easier than the SAT because it is a shorter practice test. Understanding how the questions are structured and taking SAT practice tests can improve your score.

What does the SAT reading test require students to do? ›

The Reading Test includes passages in the fields of history, social studies, and science. You'll be asked questions that require you to draw on the reading skills needed most to succeed in those subjects. For instance, you might read about an experiment and then see questions that ask you to: Examine hypotheses.

Is 3 days enough to study for SAT? ›

Tip 4: Try to Study for At Least 2 Weeks in Total

If you've only got a week or two to study, the information you learn won't have enough time to sink in. Ultimately, you have to give your brain adequate time to retain new SAT concepts! So try to study, at a minimum, at least two weeks before your test.

Is it worth taking the SAT 3 times? ›

Don't Retake the SAT More Than 3 Times

Even if you do well, some will view you as a score-obsessed student with nothing better to do. Even though you'll likely score better on retakes, make sure you put in enough preparation before a retake to justify it.

How many questions can I get wrong to get a 1400 on the SAT? ›

Broken down by section, you can get 8 wrong in Math for a 700, 5 wrong in Writing for a 350, and 8 wrong in Reading for a 350. To earn a 1400 overall, you can still get 21 answers wrong and be just 200 points shy of a perfect 1600!

How many questions can I get wrong to get a 1600 on the SAT? ›

You can find official SAT practice tests and their scoring tables at the College Board. As you can see with the above SAT scoring chart, it's possible to get some questions wrong and still earn the max SAT score. Generally speaking, you can miss 1-2 questions on each section and still get a perfect 1600.

Is the real SAT harder than practice tests? ›

The real SAT is a standardized test, so it's not necessarily going to be much harder or much easier than the practice tests. The best way to prepare for the real SAT is to take as many practice tests as possible and to familiarize yourself with the types of questions that will be on the test. No, not at all.

What is the hardest part of SAT? ›

Some find the math portion much harder than the writing or reading portions, and vice versa. The hardest part to improve upon is probably the Critical Reading section, only because it involves more deeply ingrained, long-term bad habits that need to be broken before you can excel.

What SAT is usually the easiest? ›

Which SAT® is the easiest? Myth: The March SAT is the easiest SAT test date. Fact: There's no such thing as “the easiest SAT test date.”

How many times is it bad to take the SAT? ›

Students can take the SAT as many times as they want. We recommend that they take it at least twice—in the spring of their junior year and the fall of their senior year. Most students get a higher score the second time, and most colleges consider a student's highest SAT score when making admission decisions.

Is practice test 3 Math hard? ›

Since it has the hardest scale for both sections of the test, it should come as no surprise that we think Practice Test #3 is clearly the toughest official SAT practice test.

Which SAT test is the easiest? ›

Which SAT® is the easiest? Myth: The March SAT is the easiest SAT test date. Fact: There's no such thing as “the easiest SAT test date.” While it's true that some versions of the SAT are easier than others, it's false that some test dates are predictably easier than others.

What is the hardest section on the SAT? ›

Reading comprehension is often considered the most difficult section of the SAT for students to improve their scores. The prevailing belief is that students must improve their reading speed and proficiency in order to raise their score; as a result, it is expected to be a long, gradual process.

Is a 1300 SAT difficult? ›

A 1300 on the SAT indicates good performance in all sections of the exam and places you around the 87th percentile of all test takers, meaning you scored higher than 87% of all test takers.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6430

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.